Forstå, forbedre og dokumentere bygningens klimaaftryk — spar tid, ressourcer og CO2e

Med Real-Time LCA får I automatiseret, kontinuerlig indsigt i projektets CO2e, fra jeres 3D modeller og med data kalkuleret fra den mest omfattende, valide og brugervenlige miljødatabase til Danmark.

Arbejdsgangene for rådgiver er uændrede, men processen er meget mere simpel. Kunstig intelligens og automatisering frigiver op til 100 procent af tiden fra manuelt og repetitivt LCA-arbejde. 100 procent hvis ”mapningen” er lavet mellem anvendt materiale og miljødata, så skal det ikke gøres igen, hverken på det konkrete projekt, eller fremtidige projekter.

Med ubegrænsede antal af brugere og fuld historik på projektet kan LCA-professionelle og andre involverede bruge mere af energien på at gøre en forskel.

 

Værdien for dig som:

Arkitekt

Du skal realisere en bygherres vision arkitektonisk, økonomisk og nu også klimamæssigt. Og ambitionerne er ofte større end statens trinvist stigende loft over CO2-udledninger fra 2023 til 2029.

Du bidrager til den grønne omstilling med viden om mennesker, processer, arkitektur og digital projektering. Men du ved også, at det i praksis sker gennem mange iterationer af design og modeller i forhold til krav og ønsker.

Livscyklusvurderinger, LCA, er et vigtigt værktøj i processen. Men du oplever det som kompliceret og tidskrævende. Du er frustreret over, at det er så fejlbehæftet og manuelt. Du har med andre ord en voksende viden omkring bæredygtige løsninger, men savner let indsigt i miljøaftrykket igennem projektets faser.

 • Kræver kun installation af plugin, så kan du køre din design- og modelleringsproces, som du plejer
 • Giver hurtig indsigt i materialer og konstruktioners miljøaftryk og inspirerer til alternativer
 • Sikrer effektivt arbejde med LCA, sammen med alle projektdeltagere
 • Styring af CO2-budget igennem hele projektets levetid

 

Bygherre

Som bygherre, skal du træffe mange beslutninger – og ofte uden et tilstrækkeligt datagrundlag, når det gælder byggeriets bæredygtighed. Du undrer dig over den manglende datadeling på tværs af fagligheder og projekter og vil gerne være sikker på at nå projektets bæredygtighedsmål

Du er stærk på økonomi, processer, mennesker og samarbejde. Derfor bliver ønsker og krav holdt inden for den økonomiske ramme. Du er opmærksom på de økonomiske fordele, der kan være ved styring af klimaaftrykket – præmier, afgiftsreduktioner, forbedret lånemuligheder og forrentning af dit aktiv.

Du er også interesseret i at vide hvordan din samlede portefølje er sammensat med hensyn til CO2, og balancere dit klimaaftryk med forskelligartede byggeprojekter.

Du ved, at livscyklusvurderinger, LCA, er et vigtigt redskab, men er ikke involveret, og har svært ved at orientere dig på grund af tekniske og langsommelige processer. Du har voksende viden omkring bæredygtige løsninger, men mangler datagrundlaget for virkelig at forstå, hvordan du skal anvende dem.

 • Hurtig indsigt i klimapåvirkningen af dit byggeri, og solidt grundlag for beslutninger
 • Tryghed i forhold til såvel lovgivning som interne krav fra organisationen, investorer eller andre.
 • Konkrete anbefalinger til dit rådgivningsteam og bedre samarbejde blandt projektdeltagere direkte på platformen
 • Farvel til procestiden i LCA beregninger, så du hurtigt kan komme videre i dit projekt
 • Styring af dit samlede CO2-budget på projekt- og porteføljeniveau.

 

Rådgiver

Som bæredygtighedsrådgiver på et byggeprojekt, vil du gerne optimere materialer og konstruktioner igennem design og udførsel af byggeriet.

Din viden omkring materialer, certificeringer og lovgivning er grundlag for værdifuld og passioneret sparring.

Livscyklusvurderinger, LCA , er et afgørende redskab til for formidling af indsigter og etablering af datagrundlag for beslutninger Men du er kritisk i forhold til datakvalitet og transparens i løsningerne, du anvender. Samtidig er du træt af de manuelle og repetitive opgaver ved LCA. De evige skift mellem løsninger og platforme tager også tid fra arbejdet med at gøre verden grønnere.

 • Effektivt arbejde med LCA – sammen med alle projektdeltagere på samme platform
 • Konkrete anbefalinger du kan kvalificere yderligere
 • Minimal tidsforbrug på mapning mellem 3D modeller og miljødata på materialer – og altid i ét hug
 • Farvel til overførsler af filer mellem systemer og EPD jagt i søgemaskiner – alt dit arbejde samlet i én applikation

 

Entreprenør

Som entreprenør realiserer du byggedrømmen gennem mobilisering af fagligheder, leverandører, rådgivere og myndigheder – altid med skarpe deadlines og lave marginer. Og nu også med nye krav til bæredygtighed.

Du arbejder i byggeprogrammet med dybdegående kendskab til prisdata på materialer. Klimaaftrykket er til gengæld manuelt og tidskrævende at afdække. Det gør det unødigt svært at træffe de rigtige beslutninger.

Din viden omkring økonomi, materialer, byggeprocesser, mennesker og lovgivning er grundlaget for godt byggeri. Men du savner det rigtige grundlag at tage dialogen med bygherre omkring byggeriets bæredygtighed.

Du ved, at livscyklusvurderinger, LCA, er et vigtigt redskab for certificering og ibrugtagning. Men du finder processen tung, langsommelig og ikke reelt værdiskabende. Du savner bedre muligheder for at få indsigt i byggeriets miljøaftryk.

 • Solidt grundlag for dialogen med bygherren og rådgiverne omkring mål, fremdrift, CO2 og økonomi.
 • Styring af dit CO2-budget op mod aftalte mål gennem hele projektets levetid
 • Samler projektdeltagere omkring forbedring af projektets bæredygtighed på samme platform
 • Konkrete anbefalinger, som du kan kvalificere yderligere med dine rådgivere
 • Mulighed for at optimere på præmiemekanismer og afgiftsreduktioner

 

Ingeniør

Som ingeniør vil du gerne designe optimale løsninger. Du overvejer de økonomiske og miljømæssige effekter af design i tæt samarbejde med arkitekten og entreprenøren. Det er vigtigt for dig, at løsningerne overholder lovgivning og normer med mindst mulige materialer.

Du arbejder også i afkoblede systemer, med en høj kompleksitet i værdikæden og i samspil med mange fagligheder.

Du tror på øget brug af biogene materialer og nye bæredygtige løsninger understøttet af data og matematik. Du ville ønske, at der være bedre muligheder for at bruge data på tværs.

Du ved, at livscyklusvurderinger, LCA, er et vigtigt redskab, men finder det kompliceret og tidskrævende. Du er også frustreret over fejlene i data. Du har en voksende viden omkring bæredygtige løsninger, men savner konkret indsigt igennem projektets faser.

 • Ingen krav til din design- og modelleringsproces eller arbejdsgange – blot installation af plugin.
 • Opdateret grundlag for dialog med projektdeltagerne igennem hele projektets levetid
 • 90 procent reduktion af procestiden i LCA-beregninger
 • Samler alle projektdeltagere om arbejdet med bæredygtighed på samme platform
 • Hurtig indsigt i klimapåvirkningen af dit design, inspiration til alternativer

 

Producent

Som producent vil du gerne sikre dig at kunderne forstår dit produkt og kan have det med i overvejelserne når der tænkes løsninger, og gerne indgå i dialogen omkring brugen fra de tidlige faser.

Det er i din interesse at have en EPD, som kan søges frem, er digitaliseret og være en del af de alternativer som foreslås. Og oplever større efterspørgsel på dit produkts miljødata. Men også frustreret når generisk- og branchedata for miljøpåvirkning er fejlbehæftede.

Du vil gerne være klogere på hvordan dit materiale bliver anvendt, samt sikre at alle data bliver taget i betragtning, også lokation af produktionen og transporten til byggepladsen.

Du ved, at livscyklusvurderinger, LCA, bliver anvendt og muligvis opmærksom på den nye EN22057 standard som er trådt i kraft oktober 2022 for miljøvaredeklarationer.

 • Mulighed for at uploade din EPD i hvilket som helst format (men skal være certificeret i henhold til EN22057).
 • Digitalisering af din data, som stilles til rådighed i konteksten.
 • Mulighed for fremhævelse af dit materiale for dets bæredygtige kvaliteter, af vores anbefalingsmotor
 • Mulighed for at få indgående data og indsigt i brugen af dit materiale.