Succes med intelligente BIM-løsninger

SUCCES MED INTELLIGENTE BIM-LØSNINGER

DOMINIA vidste lige fra start, at for at imødekomme fremtidige krav var de nødt til at etablere en ordentlig løsning for deres digitaleudstyr, som kunne understøtte en brede vifte af de daglige opgaver.

Kundeudfordring

Domina er en dansk rådgivende ingeniørvirksomhed, som leverer ydelser inden for alle ingeniørdiscipliner indenfor byggeri af boliger, institutioner og erhverv. Dominia er specialister i alle dele af alment boligbyggeri, bæredygtigt byggeri og miljøsanering. Som rådgivende ingeniørvirksomhed er samarbejde en vigtig del af det daglige arbejde og kommunikation er derfor helt central.

Som led i kommunikationen blev der tidligere brugt papirkopier, når ændringer og andre rettelser blev drøftet mellem forskellige partnere i byggeprocessen. Denne arbejdsgang skabte dog muligheder for fejl og gjorde det meget vanskeligt at spore ændringer, og hvem der lavede dem.

Projektmål

Dominia A/S ønskede at implementere en digital løsning, der kunne begrænse spildtid og efterbearbejdning, samt øge kvaliteten af deres arbejde. En løsning, som kunne understøtte arbejdsgang og sikre, at rettelser og ændringer i tegninger blev noteret og at alle parter fik adgang til den nyeste version. Ydermere ville de have et værktøj, hvor det var muligt at dele filer på en sikker og nem måde med deres samarbejdspartnere.

Løsning

På første møde blev vores team hos ITL præsenteret for de udfordringer, som Domina stod med i dagligdagen, og hvilke ønsker der var for et samarbejde, både internt og eksternt. Vi introducerede Autodesk BIM Collaborate Pro, som kunne imødekomme den aktuelle efterspørgsel og løse de problemer, Dominia oplevede påvirkede deres daglige arbejdsgang. Derudover gav også mulighed for at centralisere alle projektdata gennem én kilde.

Forretningsresultat

Dominia opnåede tre konkrete fordele efter implementering af løsningen:

  1. Projektdata er organiseret og alle teams (internt og eksternt) forholder sig til hinanden i samarbejdet.
  2. Projektkvaliteten er øget.
  3. Data er nu centraliseret.
  4. Muligheden for at spore ændringer og kontrollere dokumenter/filer, har reduceret efterarbejde og fejl for Dominia.

Konklusion

Dominia kan nu forbinde alle deres projekter ved hjælp af Autodesk BIM Collaborate Pro, som gør dem i stand til at levere bedre kvalitet i projekter. Med denne digitale transformation, der opbygger ny kapacitet, genskaber Dominia A/S måden, de arbejder på.